Leeuwendaalkerk

Vanwege het Coronavirus kan de Vriendendienst van zondag 19 april 2020 niet door gaan. Dat is verdrietig nieuws, maar het is niet anders. Volgend jaar hopen we weer een dienst voor onze vrienden te organiseren. Intussen wensen we iedereen Gods zegen en veel sterkte!

 

Zowel de koffiekerk als de ontmoetingsmaaltijd zullen deze maand niet plaatsvinden ivm het snelverspreidende Coronavirus. Zo willen we zorgdragen voor elkaar!

U hebt waarschijnlijk gehoord dat de overheid in verband met de bestrijding van het covid-19 virus dringend verzoekt op dit moment geen fysieke bijeenkomsten te hebben. We sluiten ons als kerk aan bij deze oproep, maar vinden het belangrijk dat er zondags wel een eredienst is.

We hebben een aantal mogelijkheden afgewogen en kiezen er voor zondags geen publieke bijeenkomst te organiseren, alleen online diensten. U kunt dus zondags niet zomaar terecht in ons kerkgebouw. 

Wel zenden we de diensten uit via onze website.

We hopen hiermee te doen wat nodig en mogelijk is.
We bekijken de situatie van week tot week opnieuw.