Leeuwendaalkerk

De kerkenraad vindt het belangrijk dat jongeren zich in de gemeente thuis voelen.
Daarom heeft ze jeugdmentoren benoemd, die contact onderhouden met de jongeren van ongeveer 15 tot 21 jaar. Contact onderhouden met jongeren betekent: een (helpende) relatie met hen aangaan om met hen, in het licht van het evangelie en in verbondenheid met de gemeente van Christus, een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

De jeugdmentoren doen hun werk in overleg met de kerkenraad, in het bijzonder met het moderamen.

Contactpersoon zijn Wieger en Marriƫt Koen.