Leeuwendaalkerk

U hebt waarschijnlijk gehoord dat de overheid in verband met de bestrijding van het covid-19 virus op dit moment bijeenkomsten met meer dan dertig bezoekers niet toestaat. Vanuit ons landelijk verband wordt aanbevolen ook kerkdiensten met meer dan dertig bezoekers niet door te laten gaan.

We vinden het echter belangrijk dat er zondag wel een eredienst is. We hebben een aantal mogelijkheden afgewogen en kiezen er voor zondags geen publieke dienst te organiseren. U kunt dus zondags niet zomaar terecht in ons kerkgebouw. 

Wel zenden we de diensten uit via onze website.

Sinds kort is het mogelijk dat een kleine groep gemeenteleden wel naar een ‘normale’ dienst kan luisteren. Daarvoor wordt aan leden wekelijks een inschrijvingsformulier verstuurd. Zingen tijdens de dienst in het kerkgebouw vinden we op dit moment nog niet verstandig.

Wilt u als gast een kerkdienst bezoeken dan kun u een inschrijflink aanvragen via het mailadres: info[at]leeuwendaalkerk.nl (vervang daarbij [at] door @).

We hopen hiermee te doen wat nodig en mogelijk is.
We bekijken de situatie van week tot week opnieuw.