Leeuwendaalkerk

U hebt waarschijnlijk gehoord dat de overheid in verband met de bestrijding van het covid-19 virus dringend verzoekt op dit moment geen fysieke bijeenkomsten te hebben. We sluiten ons als kerk aan bij deze oproep, maar vinden het belangrijk dat er zondags wel een eredienst is.

We hebben een aantal mogelijkheden afgewogen en kiezen er voor zondags geen publieke bijeenkomst te organiseren, alleen online diensten. U kunt dus zondags niet zomaar terecht in ons kerkgebouw. 

Wel zenden we de diensten uit via onze website.

We hopen hiermee te doen wat nodig en mogelijk is.
We bekijken de situatie van week tot week opnieuw.