Leeuwendaalkerk

De Jeugdcommissie is door de kerkenraad ingesteld om het jeugdwerk in de gemeente te coördineren, het jaarlijkse budget jeugdwerk op te stellen en zorg te dragen voor de aanstelling en toerusting van clubleiders. In het submenu ziet u de verschillende jeugdclubs van de gemeente. Van klein naar groot vindt u daar de Oppaskring, de Vertelkring, Kind op zondag, de Kinderkring, de Spoorzoekers, de Koningsjeugd en de JV16+. Verder kunt u ook informatie vinden over het Jeugdmentoraat.

Regelmatig worden er toerustingsdagen gehouden voor jeugdwerkers. Meestal gebeurt dit met medewerking van het NGJ.

toerusting.jpg