Leeuwendaalkerk

Elke zondagmorgen is er voor de kinderen van 6 jaar en 7 jaar Kind op Zondag. De kinderen maken de dienst mee tot aan de preek. Op dat moment verlaten zij deze voor een vertelling en behandeling van het verwerkingsblad. Na de preek komen de kinderen weer in de dienst terug. Kind op Zondag vindt plaats in de consistorie van het kerkgebouw.

Contactpersoon is Jasper Faber.

Voorbeeld van een verwerkingsblad