Leeuwendaalkerk

NGK Logo bannersZoals de naam al aangeeft, hebben de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) een gereformeerde signatuur, wat betekent dat zij staan in de traditie van de kerken die ontstaan zijn uit de Reformatie in de 16e eeuw. In de loop van de kerkgeschiedenis is de kerk die uit die Reformatie ontstond verschillende keren gesplitst. Een recente samenvoeging leidde tot het ontstaan van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Onze kerken baseren zich op Gods Woord en de gereformeerde belijdenis. Zoals het Voorwoord van het Akkoord van Kerkelijk Samenleven zegt: "Zij verklaren in dat belijden van de waarheid van de Heilige Schrift, zoals in de formulieren van de oude Christelijke Kerk en in de Drie Formulieren van Enigheid is uitgedrukt, haar eenheid en de grond van haar samengaan te vinden".

Lees verder op www.ngk.nl ...