Leeuwendaalkerk

Het logo van de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken: Jezus centraal

Op 21 maart, de eerste dag van de lente, is het logo van de toekomstige NGK gepresenteerd. Het logo verbeeldt een rechtopstaand ICHTHUS-symbool, het bekende ‘visje’. Met de keuze voor dit klassieke symbool in een nieuwe, eigentijdse vormgeving wordt verbeeld dat de nieuwe kerkgemeenschap voortbouwt op het fundament dat eeuwen geleden gelegd is: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Ook kun je in het logo iets zien van samengaan in een opwaartse beweging van aanbidding. De kleurstelling is gekozen in samenhang met het motto ‘Hoopvol onderweg in Gods wereld’.

NGK Logo 512

Het beeldmerk is opgebouwd uit twee gedeeltelijke cirkels die elkaar ontmoeten. Deze lijnen vormen samen een staand Ichthus-symbool, het bekende visje. Het Griekse woord ICHTHUS, dat vis betekent, bestaat uit de eerste letters van de woorden Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser in die taal. Jezus is het fundament van de kerk; in het geloof draait het om Hem. Dat geven we weer met dit beeld.
In het beeldmerk wordt ook symbolisch verbeeld hoe twee kerkgemeenschappen elkaar ontmoeten. Daar waar de twee gedeeltelijke cirkels elkaar raken, ontstaat een lijnenspel. Kleuren vermengen zich en vormen samen nieuwe kleuren. Die nieuwe kleuren staan voor de harmonische veelkleurigheid van de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken. Andere associaties die het beeldmerk oproept zijn een figuur in aanbidding en de emoji van biddende handen.

De kleuren van het beeldmerk staan symbool voor aarde (groen), water (blauw) en licht (okergeel), verwijzend naar Genesis 1. De kleuren groen, blauw en okergeel sluiten nauw aan bij het motto van de Nederlandse Gereformeerde Kerken: Hoopvol onderweg in Gods wereld, dat terugkomt onder het beeldmerk. ‘Hoopvol’ verwijst naar het licht, ‘Gods wereld’ verwijst naar aarde en water.

Het woordmerk wordt in drie regels onder elkaar geschreven, waarbij het accent ligt op de vetgedrukte woorden ‘Gereformeerde’ en ‘Kerken’. Doordat de woorden zo geplaatst worden, lees je van boven naar beneden de afkorting NGK die hoort bij de nieuwe kerkgemeenschap.

Het beeld- en woordmerk zijn ontworpen door communicatie- en adviesbureau IDD. Een aantal focusgroepen en andere betrokkenen hebben waardevolle inbreng geleverd tijdens het proces van totstandkoming.

Bron: https://onderwegnaar1kerk.nl/ichthus-als-logo-nieuwe-ngk

Kijk verder op: https://onderwegnaar1kerk.nl

Vorige week opende de weekkrant Groot Rijswijk op spectaculaire wijze met een grote foto van onze Koffiekerk en een uitgebreid verhaal.

Klik hier en lees de krant.

Koffiekerk krant small

De informatiegids van het seizoen 2022-2023 is beschikbaar.

Informatiegids 2022-2023 (alleen achter de log-in)

Klik hier om in te loggen.

Aanstaande zondag 12 februari 2023 organiseert de diakonie een extra collecte voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en  Syrië.

Geven kan via Givt of in de collectezak na de kerkdienst.

Het bedrag zal uiteindelijk overgemaakt worden aan Dorcas.

Van harte bij jullie aanbevolen!

Alvast dank!
Namens de diakenen

Klik op de foto om het hele Groot Rijswijk artikel te lezen.

Of klik hier voor de online versie.

Kerk in media feb 2022 small