Leeuwendaalkerk

Op zondagmiddag 24 januari 2021, 16:30 uur, is er een dienst te zien op onze website, georganiseerd door het samenwerkingsverband 'Wij geloven in Rijswijk'.
De dienst is opgenomen afgelopen woensdagavond 20 januari in de H. Bonifatiuskerk met enkele kerkgangers.

Zie hieronder een voorproefje. 

Afgesproken is dat de collectes in de eigen kerken die zondag bestemd zijn voor een gezamenlijk lokaal diaconaal doel.
Dit jaar is dat de onlangs opgerichte stichting SchuldHulpMaatje in Rijswijk.
U kunt uw gift overmaken op NL71 RABO 0362 0156 78 ten name van Stichting Voor Elkaar in Rijswijk.

Schakel in dus op zondag 24 januari 2021 om 16:30 uur!

De informatiegids van het seizoen 2020-2021 is beschikbaar.

Informatiegids 2020-2021 (alleen achter de log-in)

Klik hier om in te loggen.

Beste lezer,

Bijgaand ontvangt u Kompas Light van deze maand. 

Kompas Light december 2020

De opzet en inhoud van Kompas is onlangs gewijzigd doordat er nu binnen de gemeente een wekelijkse digitale nieuwsbrief wordt verspreid. Kompas is een maandelijks overzicht van de wekelijkse nieuwsbrieven en bevat verder de belangrijkste hoofdpunten die op het moment van verspreiding nog actueel zijn. Ook is er een agenda van de kerkdiensten in opgenomen en is er een verjaardagsoverzicht voor de volgende maand.

Klik zo nodig hier om in te loggen.

Rijswijkse Kerken in Coronatijd small

Of lees het bericht via deze link op de site van Groot Rijswijk: Rijswijkse kerken in coronatijd