Leeuwendaalkerk

De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat ieder die een bedrag schenkt aan een lokale kerk of aan een zelfstandig onderdeel van de koepel van Nederlands Gereformeerde Kerken, dit als gift mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvanger vrijgesteld van schenkbelasting. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen, RSIN 824168252.

ANBI gegevens 2019 NGK Den Haag - Rijswijk (pdf)

Statuut NGK Den Haag - Rijswijk (pdf)