Leeuwendaalkerk

Op zondagmiddag 24 januari 2021, 16:30 uur, is er een dienst te zien op onze website, georganiseerd door het samenwerkingsverband 'Wij geloven in Rijswijk'.
De dienst is opgenomen afgelopen woensdagavond 20 januari in de H. Bonifatiuskerk met enkele kerkgangers.

Zie hieronder een voorproefje. 

Afgesproken is dat de collectes in de eigen kerken die zondag bestemd zijn voor een gezamenlijk lokaal diaconaal doel.
Dit jaar is dat de onlangs opgerichte stichting SchuldHulpMaatje in Rijswijk.
U kunt uw gift overmaken op NL71 RABO 0362 0156 78 ten name van Stichting Voor Elkaar in Rijswijk.

Schakel in dus op zondag 24 januari 2021 om 16:30 uur!