Leeuwendaalkerk

In 2005 heeft de Landelijke Vergadering het Missionair Steunpunt opgericht. Binnen de kring van NGK, CGK en GKV is de afgelopen jaren veel elan, ervaring en kennis hierover opgebouwd. Het Missionair Steunpunt wil vanuit die expertise aansluiten bij de vragen vanuit de kerken. Het Steunpunt wil zo het missionaire bewustzijn bij de plaatselijke kerken stimuleren en hen helpen dat bewustzijn ook concreet vorm te geven. Sinds 1 september 2009 werkt ds. Pieter Kleingeld twee dagen per week als consulent van het Steunpunt.

http://missionairsteunpunt.wordpress.com

zie ook: http://www.ngkrijswijk.nl/links/kerk