Leeuwendaalkerk

Op donderdagavond 24 december 2009 bent u / ben jij van harte welkom in de kerstnachtdienst. Deze dienst wordt gehouden aan de Oranjelaan 62, Rijswijk en begint om 20:30 uur. Vanaf 20:00 uur staat er een prachtige levende kerststal voor het gebouw. Er is dan ook koffie en thee.

In deze dienst vieren we het feest van de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God. In een gevarieerd programma wordt het kerstverhaal verteld en zingen we veel liederen.

We nodigen u allen hartelijk uit om deze dienst, die voornamelijk is gericht op mensen die (nog) niet kerk gaan, bij te wonen. Neem buren, vrienden en familie mee. Iedereen is van harte welkom!!

flyerkerstnachtdienst2009voorkant500.png

We hopen u op kerstavond graag te ontmoeten.
Na de dienst is er glühwein en chocolademelk en... een boekje met prachtige teksten en tekeningen.

Bijbel.png Lees hier het kerstevangelie in de nieuwe bijbelvertaling.

Hieronder ziet u een foto impressie van de kerstnachtdienst van vorig jaar.

 flyerkerstnachtdienst2009achterkant500.png