Leeuwendaalkerk

week1

Beste lezer,

De veertigdagentijd voor Pasen staat voor een tijd van bezinning en geldt als voorbereiding op het feest van een nieuw begin. In de aanloop naar Pasen besteed de Leeuwendaalkerk onder andere aandacht aan deze veertigdagentijd met een leesrooster.

Het leesrooster is samengesteld aan de hand van thema’s. Iedere week heeft een ander thema, te beginnen met Inkeer en Berouw. Daarna volgen de thema’s: Lijden, Geven, Gebed, Dienaar van de Heer en De weg naar het Kruis.

De komende zes weken wordt er iedere zondag een rooster voor die week op deze website gepubliceerd. De te lezen Bijbelteksten kunt u vinden op www.debijbel.nl.
In de hoop dat de woorden uit bekende en minder bekende teksten u bemoedigen, inspireren, uitdagen en een rustpunt geven in de hectiek van alledag.

Klik hier voor een overdenking voor elke dag...