Leeuwendaalkerk

De gemeente is verdeeld in acht kringen, die afhankelijk per kring eens per twee, drie of vier weken, afwisselend bij een van de leden thuis, bijeenkomen.

Verder komt er een gebedskring regelmatig bijeen - contactpersonen Marrit Pel en Pieter van der Brugge.