Leeuwendaalkerk

De veertigdagentijd voor Pasen staat voor een tijd van bezinning en geldt als voorbereiding op het feest van een nieuw begin. In de aanloop naar Pasen besteed de Leeuwendaalkerk onder andere aandacht aan deze veertigdagentijd met een leesrooster.

Het leesrooster is samengesteld aan de hand van thema’s. Iedere week heeft een ander thema, te beginnen met Inkeer en Berouw. Daarna volgen de thema’s: Lijden, Geven, Gebed, Dienaar van de Heer en De weg naar het Kruis.

De komende zes weken wordt er iedere zondag een rooster voor die week op deze website gepubliceerd. De te lezen Bijbelteksten kunt u vinden op www.debijbel.nl.
In de hoop dat de woorden uit bekende en minder bekende teksten u bemoedigen, inspireren, uitdagen en een rustpunt geven in de hectiek van alledag.

week1

Weekoverdenking 1

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

 week2

Weekoverdenking 2

Dag 8

Dag 9

Dag 10

Dag 11

Dag 12

Dag 13

 week3

 Weekoverdenking 3

Dag 15

Dag 16

Dag 17

Dag 18

Dag 19

Dag 20

 week4

 Weekoverdenking 4

Dag 22

Dag 23

Dag24

Dag 25

Dag 26

Dag 27

 week5

 Weekoverdenking 5

Dag 29

Dag 30

Dag 31

Dag 32

Dag 33

Dag 34

 week6

 Weekoverdenking 6

Dag 36

Dag 37

Dag 38

Dag 39

Dag 40

Dag 41

Dag 42